Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd kunskapskrav år 4-6 (2013/14)

Skapad 2013-08-13 15:57 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Slöjd
F
E
C
A
Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt
Val av tillvägagångssätt och motivering
och ger enkla motiveringar till sina val.
och ger utvecklade motiveringar till sina val.
och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens bidrag i arbetsprocessen
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om egen arbetsinsats
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats
Omdöme om egen arbetsinsats
och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang kring symboler, färg, form och material
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: