👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk 6 Lgr11

Skapad 2013-08-14 18:38 i 0 Slottsparksskolan Täby
Grundskola 6 Svenska

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett avslut.
Du skriver olika slags texter där du varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter med ett varierat språk och tydligt innehåll.
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativ säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför enkla redogörelser där du anpassar språket till viss del till mottagaren.
Du förbereder och genomför redogörelser där du anpassar språket relativt väl till olika mottagare.
Du förbereder och genomför väl förberedda redogörelser där du anpassar ditt språk till mottagaren.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och mycket gott flyt.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du läst.
Du gör sammanfattningar och analyser av det du läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du läst.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för välutvecklade resonemang.