Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik - historia

Skapad 2013-08-15 10:23 i Centralskolan Västerteg
Grundskola 6 – 9 Historia

Att arbeta med olika källor och att vara källkritisk.

Källkritisk förmåga

Använda källor
Du skriver av delar av källornas innehåll
Du skriver om källans/källornas innehåll men behåller källans/källornas struktur.
Du använder källans innehåll till annat än att återberätta innehållet, t ex skapar något helt nytt.
Du gör en syntes av olika källors innehåll och skapar en egen produkt som är olik den du studerat.
Dra slutsats utifrån källinnehåll
Du summerar innehållet.
Du drar några egna slutsatser (som inte står i källan)
Du drar utvecklade slutsatser (några stycken) av innehållet i olika källor.
Du drar väl utvecklade slutsatser (flera) av innehållet i olika källor.
Förklara sin slutsats (underbyggt resonemang)
Du summerar innehållet.
Du förklarar hur du kom fram till några av dina slutsatser.
Du förklarar relativt väl hur du kom fram till några av dina slutsatser (de allra flesta).
Du förklarar väl hur du kom fram till alla av dina slutsatser.
Förklara (resonera) källans trovärdighet
Du redovisar dina källor du använt.
Du försöker förklara varför dina källor är trovärdiga.
Du förklarar dina källors trovärdighet genom ett kort resonemang, t ex NE är skrivet av forskare och dubbelkollat av flera före publicering.
Du förklarar dina källors trovärdighet genom att visa på styrkor och svagheter ur källornas genretyp t ex mediekällor muntliga källor, bloggar, uppslagsverk, läromedel
Källans relevans (nyttan)
Du redovisar vilken källa du använt.
Du försöker förklara vilken nytta du haft av källan.
Du förklarar relativt väl (ur någon synvinkel) vilken nytta du haft av källan.
Du förklarar väl (ur flera synvinklar) vilken nytta du haft av källan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: