Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 7 Lgr11

Skapad 2013-08-15 19:40 i Täby
Grundskola 7 Religionskunskap

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Du har **grundläggande** kunskaper.
Du har **goda** kunskaper.
Du har **mycket goda** kunskaper.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett **väl fungerande** sätt.
ANALYS
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. * analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Du för **enkla** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du för **välutvecklade** och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du beskriver **enkla** samband.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband.
Du beskriver **komplexa** samband.
RESONEMANG
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda och resonemang.
KÄLLKRITIK
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: