Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Geografi 4-6.

Skapad 2013-09-05 22:07 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi

Ännu ej tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga att inhämta fakta
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Enkla resonemang och till viss del underbyggda
Utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda
Välutvecklade resonemang och väl underbyggda
Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap,
Enkla samband
Relativt komplexa samband
Komplexasamband
Undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt kring Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Med viss säkerhet
Med relativt god säkerhet
Med god säkerhet
Resonera kring hållbar utveckling och ge förslag på på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Enkla och till viss del underbyggda förslag
Utvecklade och relativt väl underbyggda förslag
Väl utvecklade och väl underbyggda förslag
Resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
  • Ge  E 6
Enkla och till viss del underbyggda förslag
Utvecklade och relativt väl underbyggda förslag
Väl utvecklade och väl underbyggda förslag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: