Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska muntlig presentation

Skapad 2013-09-06 10:36 i Duveds skola Åre
Grundskola 9 Engelska

Tala

E
C
A
Ord, fraser, fasta uttryck
Mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser som rör personliga förhållanden och konkreta situationer.
Bredare förråd av grundläggande ord och fraser för att kommunicera information om enkla vardagliga situationer.
Bredare förråd av grundläggande ord och fraser för att kommunicera information om vardagliga situationer. Använder fasta uttryck vilket ger ett engelskt intryck. Valet av ord och uttryck är precist.
Tydlighet, begriplighet
Begränsat antal enkla strukturer. Använder ibland svensk ordföljd. Osäker på t ex vilken tidsform som ska användas och hur den ser ut. Uttalet är begripligt
Använder enkla strukturer, t ex för att kunna förmedla begränsad information om välkända ämnen. Använder ofta egna uttryck istället för fasta uttryck. Vet t ex vilken tidsform som ska användas men inte alltid hur den ser ut. Få störande språkfel och uttalet är tillräckligt tydligt för att förstås.
Få fel som stör kommunikationen. Uttal och intonation är tydligt och säkert, Behärskar ordföljd och sammanbindande av satser. Behärskar också t ex olika tidsformer, när de används och hur de ser ut.
Struktur
Använder enkla sambands- och bindeord, t ex "men" och "därför att", för att berätta något.
Använder ett antal sambands- och bindeord på ett relativt fritt sätt.
Kan sätta samman en rad fristående satser och meningar till ett sammanhängande yttrande på ett strukturerat och logiskt sätt.
Flyt
Uttrycker sig relativt obehindrat. Kan haka i och fylla på t ex ett samtal, eller svara på frågor, utan att alltför ofta tveka eller stanna upp.
Uttrycker sig med ett naturligt flöde utan tvekande pauser. Kan haka i, fylla på och utveckla ett samtal på ett relevant och otvunget sätt.
Anpassning till syfte, mottagare, och situation
Har planerat och förberett sin presentation. Använder stödord eller bilder.
Har planerat och förberett sin presentation. Använder stödord eller bilder. Presenterar sitt ämne på ett strukturerat sätt och använder fungerande och tydliga inlednings- och avslutningsfraser.
Har planerat och förberett sin presentation. Använder stödord eller bilder. Presenterar sitt ämne på ett informativt sätt med tydlig struktur. Anpassar talhastighet och förklarar där det behövs. Har god publikkontakt.

E
C
A
Bearbetning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: