Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Bedömning av bredd och djup. Ge

Skapad 2013-09-09 10:00 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi

I SO är följande fyra förmågor de viktigaste:

• Analysförmågan, d.v.s. att kunna beskriva samband, orsaker och konsekvenser, göra jämförelser för att kunna beskriva likheter och skillnader och för- och nackdelar samt att kunna se utifrån något perspektiv.

• Kommunikativförmågan, d.v.s. att kunna föra resonemang, delta i samtal och diskussioner, uttrycka och argumentera för en ståndpunkt samt motivera ett svar.

• Begreppsförmågan, d.v.s. att kunna förstå innebörden i och kunna använda ämnesspecifika begrepp (som t.ex. klimat och kretslopp i geografi samt politik och ekonomi i samhällskunskap) i olika sammanhang.

• Förmågan att hantera information, d.v.s. att kunna veta var informationen finns, hur man väljer ut och sorterar informationen samt kritiskt granskar och presentera den.

Rubrik 1

På väg mot målet
E
Deltar och genomför.
Producerar.
C
Aktiv och medveten.
 Anpassar och bearbetar
A
Agerar och utvecklar.
 Har finess och variation.
Vad bedöms? Bedömningsaspekter
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd Kvantiteter
Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Kunskapens djup Kvaliteter
Få och korta exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att..."
Fler och längre exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..." Du använder ofta ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” osv.
Många och långa exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att ..
- En annan konsekvens är ...
- En lösning skulle kunna vara att ... - därför att" "det beror i sin tur på att”, ”gemensamt för dem är" - "det beror på" - "vilket orsakats av” osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: