Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslogg med bokrecension

Skapad 2013-09-10 19:04 i Stenkulan Lerum
Att utifrån en läslogg skriva en bokrecension.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läslogg - bokrecension

E
C
A
Förstå texters innehåll m.m.
hur väl du besvarar frågorna i läsloggen och hur väl du kan motivera dina tankar
genom att göra en enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling orsakssamband och visar eleven grundläggande läsförståelse.
genom att göra en utvecklad sammanfattning av texten innehåll med relativt god koppling till orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
genom att göra en välutvecklad sammanfattning av textens innehåll med god koppling till orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka budskap i texter m.m.
hur väl du kan läsa mellan raderna och visa att du ser och förstår det som inte står klart och tydligt i texten
eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Skriva texter
hur väl du skriver och formulerar dig i en sammanhängande text (bokrecension)
Eleven kan skriva en text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: