👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4-6

Skapad 2013-09-11 18:07 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

**Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:**
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Rörelse
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **till viss del till aktiviteten.** Eleven deltar och försöker.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **relativt väl** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **väl** till aktiviteten.
Rytmik
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven **till viss del** sina rörelser till takt och rytm. Eleven deltar och försöker.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **relativt väl** till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **väl** till takt och rytm.
Simning
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hälsa och skadaförebyggande
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge **enkla** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven ger enkla konkreta exempel.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge **utvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven ger konkreta exempel och förklara med hjälp av egna erfarenheter på ett utvecklat sätt.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge **välutvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven ger konkreta exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt ur ett allmängiltligt perspektiv.
Friluftsliv
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **viss** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **relativt god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Orientering
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan med **viss** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan på kartan följa vägar, stora stigar och byggnader. Eleven är relativt säker på att passa kartan samt kartans färger.
Eleven kan med **relativt god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan på kartan följa vägar, stora stigar och byggnader samt identifiera kontroller i direkt anslutning till ledstången. Tex stig, bänk, stenmur etc. Eleven visar relativt god säkerhet när det gäller att passa kartan och kan kartans färger
Eleven kan med **god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan orientera i terräng som består av sammanhängande system av vägar, stigar, staket, stenmur, öppen mark och liknande. Kontrollerna placerade i anslutning till ledstången. Eleven visar på god säkerhet när det gäller att passa kartan, karttecken och kartans färger.
Riskbedömning och agerande
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Eleven har deltagit i undervisning om detta.