Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk. 1-3

Skapad 2013-09-16 10:37 i Gruvrisskolan Falun
Bedömningsmatris i ämnet Idrott och hälsa utifrån LGR 11
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Rörelse

Rörelse

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grovmotoriska grundformer,
ex. springa, hoppa och klättra. Sammansatta rörelser ex. i idrottsaktiviteter, lekar, danser och rörelse till musik.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Deltar i lekar och aktiviteter på egna vilkor. Du visar förmågan att röra dig på ett funtionellt och fungerande sätt till de flesta aktiviteterna.
Du visar förmåga att röra sig på ett ändamålsenligt sätt till de flesta aktiviteterna.
Du visar varierande och ändamålsenliga rörelser till musik och övriga aktiviteter.
Enkla lekar och danser
Några lekar och danser samt regler till dessa. Takt och rytm.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du har förmågan att delta aktivt i rörelser till musik utifrån din egen nivå. Du anpassar dina rörelser till viss del till rytm, takt till musiken.
Du har förmågan att delta aktivt och använda din rytmkänsla i de flesta rörelserna till musik.
Du visar god takt- och rytmkänsla i samtliga övningar och rörelser till musik.
Lekar och rörelse i vatten
Flyta, balansera och att simma i mag- och ryggläge
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du kan simma och vistas på djupt vatten utifrån egna villkor.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg, på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Hälsa och livsstil

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
Ord och begrepp för samtal, upplevelser och förståelse av lek-, hälsa, natur-, och utevistelser.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du kan ge enkla beskrivningar av upplevelser och hur aktiviten påverkar kroppen. behöver ibland stöd i resonemang om hygien och aktivitetens effekt på hälsan.
DU kan resonera kring upplevelser, hygien och den fysiska aktivitetens effekt på kroppen och hälsan.
Du kan resonera kring upplevelser, hygien och den fysiska aktivitetens effekt på hälsan samt ge förslag på hur man kan förbättra den fysiska förmågan, inställningen till, eller hälsan.

Friluftsliv och utevistelse

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
orientera sig i närmiljön ex, skolgård med enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du kan med viss stöd orientera dig i närliggande miljö med hjälp av karta. Du kan i viss mån beskriva var du befinner dig med ord och begrepp.
Du kan med god säkerhet orientera sig i närliggande miljö med hjälp av karta och beskriva miljön och var du befinner dig.
Du kan självständigt och med god säkerhet orientera dig i närliggande miljö samt visar förståelse för kartors uppbyggnad.
Lek och rörelse i natur- och utemiljö
Allemansrättens grunder, säkerhet och hänsynstagande i lek, spel och utevistelser året runt.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du deltar vid skolans friluftsaktiviteter och idrottsdagar. Du visar viss säkerhet och hänsynstagande för väder och utevistelse. Du kan med stöd tala om vad man får och inte får göra i naturen.
Du deltar aktivt vid skolans friluftsaktiviteter och idrottsdagar och har kunskap om vad man får och inte får göra i naturen. Du visar även viss säkerhet och hänsynstagande för väder och utevistelse.
Du deltar aktivt vid skolans friluftsaktiviteter och idrottsdagar och har god kunskap om vad man får och inte får göra i naturen. Du visar även säkerhet och hänsynstagande för väder och utevistelse.

Övergripande mål och eget ansvar

förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Det egna ansvaret
Ombyte, Dusch, Deltagande, respekt, samarbete och aktivitet.
Du har ej deltagit i den utsträckningen som behövs för att göra en bedömning.
Du deltar på egna villkor, provar ibland nya saker. Byter om och duschar.
Du deltar aktivt och visar samarbetsförmåga och respekt för kamrater och regler. duschar och byter om.
Du är mycket aktiv, visar god samarbetsförmåga och visar respekt och lyfter dina kamrater. duschar och byter om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: