Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snabb, snabbare, snabbast

Skapad 2013-09-23 15:52 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Matematik kopplad till friidrott. Begrepp, tabeller, diagram, problemlösning, rimlighetsbedömning och matematiska samtal.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Begreppslig förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att förklara begreppen: längd, höjd, decimaltal, enhetsomvandling, frekvenstabell och diagram
Metakognitiv förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att skapa en frekvenstabell samt ett diagram som passar till den undersökning du gjort.
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att skapa egna problemlösningsuppgifter utifrån en given mall.
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att lösa matematiska problem.
Denna förmåga behöver utvecklas ytterligare.
Du har visat förmåga att bedöma om ett svar du fått fram är rimligt.
Kommunikativ förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att använda rätt begrepp/matematikspråk i olika diskussioner och redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: