Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelseprov

Skapad 2013-09-24 11:13 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Hur det centrala innehållet finns representerat i provet framgår nedan. Matrisen redogör för de kunskapskrav från kursplanen i svenska som ligger till grund för bedömingen av provet.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läsförståelseprov prövar förmågan att "läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften". Som läsare behöver man behärska olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter beroende på samanhang och syfte med läsningen. Läsförståeseprocesser som prövas: 1: Hitta efterfrågad information, 2: Dra enkla slutsatser, 3: Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera, 4: Granska och värdera innehåll, språk och textuella dag

Förmågan att:

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: