Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Engelska F-4

Skapad 2013-09-25 15:37 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F – 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
  • En
Eleven kan med hjälp av pedagog förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • En  C 6
Eleven kan med hjälp av pedagog formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med hjälp av pedagog välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsningar.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven kan med hjälp av pedagog uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig relativt tydligt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven kan med hjälp av pedagog kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: