Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik matris åk 4-6

Skapad 2013-10-01 09:13 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningaratt utveckla sin fömåga att:
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem i i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda
Jag behöver stöd för att förstå problemet. Jag behöver hjälp med att hitta och välja ut information som ges
Jag förstår problemet. Jag kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag förstår problemet. Jag kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Jag väljer oftast den lämpligaste metoden.
Jag förstår problemet. Jag kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Jag kan välja den metod som är lämpligast.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Jag behöver stöd för att beskriva tillvägagångssätt.
Jag kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan beskriva tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan beskriva tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Resonera om rimlighet.
Jag behöver stöd för att följa och föra resonemang och förklara sitt eget val av lösningsmetod. Jag reflekterar sällan över ett svars rimlighet.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag bidrar till att ge något förslag på andra sätt att lösa uppgifter på.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge något förslag på andra sätt att lösa uppgifter på.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Jag kan ge förslag på andra sätt att lösa uppgifter på.
Använda matematiska begrepp. Har kunskap och förståelse om begrepp, ex addera, subtahera.
Jag använder egna ord för att beskriva och förklara.
Jag har kunskap om begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativit väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva och se samband mellan begrepp. Ex. beskriva olika geometeriska figurer, kunna ge ex på likheter och skillnader, kan växla mellan olika uttrycksformer.
Jag behöver stöd för att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer. Jag behöver hjälp med att föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop med varandra.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan växla mellan olika uttrycksformer och föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop med varandra.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Jag kan växla mellan olika uttrycksformer och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop med varandra.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Jag kan växla mellan olika uttrycksformer och föra välutvecklade resnomang kring hur begreppen hänger ihop med varandra.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom de fyra räknesätten.
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom de fyra räknesätten,
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom de fyra räknesätten med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom de fyra räknesätten med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom de fyra räknesätten med mycket gott resultat.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra.
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom algebra med mycket gott resultat.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri.
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom gemetri med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom geometri med mycket gott resultat.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik.
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom statistik med mycket gott resultat.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring.
Jag behöver stöd att välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja matematiska metoder för att göra enkla rutinuppgfter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunicer muntligt. visa, berätta och förklara hur man tänkt, utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar.
Jag behöver stödfrågor för att redovisa och föra matematiska resonemang.
I redovisningar och samtal för och följer jag matematiska resonemang och genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal för och följer jag matematiska resonemng genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal för och följer jag matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunicera skriftligt. redovisa och förklara hur man tänkt skriftligt.
Den skriftliga redovisningen är svår att följa. Delar saknas.
Jag kan redogöra för hur jag löser uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för hur jag löser uppgifter på ett fungerander sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevid god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för hur jag löser uppgifter på ett fungerande och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: