Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten, mindre, minst

Skapad 2013-10-05 11:23 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar. Naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 4 Kemi

Begreppslig förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att förklara begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att förklara hur kolidoxid-, syre- och vattenmolekyler är uppbyggda.
Kommunikativ förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att uttrycka dina egna tankar kring hur allting är uppbyggt
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att genomföra, dokumentera samt dra slutsatser utifrån en enkel naturvetenskaplig undersökning i kemi.
Metakognitiv förmåga
Vi tränar vidare för att utveckla denna förmåga ytterligare.
Du har visat förmåga att jämföra och reflektera över dina tankar kring alltings uppbyggnad, både före och efter arbetet med arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: