👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 6

Skapad 2013-10-05 18:30 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i Idrott och Hälsa i slutet av åk 6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Förväntas nå målen i slutet av åk 6
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar jag till viss del mina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser väl till takt och rytm.
Förebygga skador
Jag kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Jag kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Jag kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss delunderbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Simma
Jag kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Jag kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Jag kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer vid vatten
Jag kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.