Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2013-10-07 11:30 i Lunds för- och grundskolor
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Matrisen innefattar åk 4-6 arbetsområden. De gröna markeringarna visar var eleven befinner sig just nu och de vita vad eleven ska utveckla.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motoriska grundformer och sammansatta grundformer
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelser till musik
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning (ej nivågraderat)
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hantera nödsituationer (sommartid med livboj) Ej nivågraderat
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven kan simma 25 meter med livboj ut på djupt vatten lägga livbojen om en kompis och sedan bogsera kompisen tillbaka 25 meter.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven kan simma 25 meter med livboj ut på djupt vatten lägga livbojen om en kompis och sedan bogsera kompisen tillbaka 25 meter.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven kan simma 25 meter med livboj ut på djupt vatten lägga livbojen om en kompis och sedan bogsera kompisen tillbaka 25 meter.
Hantera nödsituationer (vintertid-isvett )Ej nivågraderat
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven har grundläggande kunskaper i isvett t ex hur man kollar isars bärighet, relevant utrustning samt principen för förlängda armen.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven har grundläggande kunskaper i isvett t ex hur man kollar isars bärighet, relevant utrustning samt principen för förlängda armen.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Konkretisering: Eleven har grundläggande kunskaper i isvett t ex hur man kollar isars bärighet, relevant utrustning samt principen för förlängda armen.
Aktiviteter utomhus (allemansrättens regler)
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering med hjälp av karta och kompass
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Konkretisering: Eleven orienterar sig i närmiljön genom att följa tydliga ledstänger t ex stigar, vägar, stenmurar etc. Eleven har en grundläggande kartförståelse dvs kan några av kartans färger och några karttecken. Eleven kan även förklara vad en karta är för något.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Konkretisering: Eleven kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Eleven använder tumgreppet och kan passa kartan med hjälp av kompass.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Konkretisering: Eleven gör vägvals och framkomlighets bedömningar och hittar därför bästa möjliga väg från en kontroll till en annan. (åk 6)Eleven känner sig säker med att orientera ensam.
Hälsa
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador
Ej ingått i arbetsområdet.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: