Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 4-6

Skapad 2013-10-09 16:10 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Historiematris 4-6
Grundskola 4 – 6 Historia

Matrisförklaring Nivå 1:(längst till vänster) Eleven når ännu ej målen och riskerar att inte klara kunskapskraven för ämnet. Ett åtgärdsprogram ska upprättas.
Nivå 2: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att kunna nå kunskapskraven.
Nivå 3: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att kunna nå kunskapskraven med god marginal.
Nivå 4: visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att kunna nå kunskapskraven med mycket god marginal.

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
HISTORISK REFERENSRAM
  • Hi
På väg mot målen
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utevecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
REFLEKTERA
På väg mot målen
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  • Hi
På väg mot målen
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sina resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sina resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
På väg mot målen
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
GRANSKA, TOLKA, VÄRDERA
  • Hi
På väg mot målen
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
BEGREPP
  • Hi
På väg mot målen
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: