Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk - Spanska

Skapad 2013-10-15 12:23 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 9

Tala

E
C
A
Muntlig produktion
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar
Muntlig framställning
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen
Strategier
Hur du kan förtydliga eller stärka budskapet i din kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra

Skriva

E
C
A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t ex brev och meddelanden
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen
Strategier
strategier för att förstå texter
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra

Läsa

E
C
A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser

Lyssna

E
C
A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs
Du kan förstå innehållet i enkelt talat språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar
Du kan välja bland enkla texter och talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar
Strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar

Realia

E
C
A
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där språket används
Kunskaper om hur människor lever i områden där målspråket används
Du kan kommentera på enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: