Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris ämnet idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2013-10-23 13:31 i Hälsingbergsskolan Falun
Här bedöms dina förmågor i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris med nivåstegring i ämnet idrott och hälsa utifrån LGR-11

Rörelseförmåga i lekar spel och idrotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lagbollspel/Nätspel
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar i de flesta bollövningarna. Du behärskar de elementära färdigheterna och reglerna och att anpassar dina rörelser till viss del till de olika bollspelen.
Du utför bollövningarna på med en god grundteknik och anpassar din rörelseförmåga efter de olika spelens ideér och uppbyggnad.
Du visar mycket goda tekniska färdigheter och anpsassar din rörelseförmåga väl efter de olika spelens ideér och uppbyggnad. visar spelförståelse och taktik.
Lekar
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar med förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler.
Du deltar med god förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler och taktik på ett bra sätt.
Du deltar med mycket god förståelse för lekens karaktär. Du använder dig av mycket bra regeltillämpling och taktiska lösningar.
Redskapsgymnastik
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar till viss del i gymnastik-aktiviteterna och där visar att du kan variera och anpassa dina rörelse till viss del till aktiviteten. Du visar att du behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar i de olika i gymnastik-aktiviteterna och där visar god teknik och en god kroppskontroll och balans.
Du deltar i de olika gymnastik-aktiviteterna och där visar att du säkert kan variera och anpassa dina rörelser väl till aktiviteten och har en mycket god kroppskontroll, balans och teknik.
Skridskor/skidor
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar och visar att du behärskar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar aktivt och visar god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Du deltar mycket aktivt och genomför olika moment med mycket säker kroppskontroll. Kan anpassa och variera dina rörelser till de krav olika väder, underlag och aktiviteter kräver.
Styrka/Uthållighet
Du har inte deltagit aktivt under en hel lektion eller i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar efter egen förmåga under de flesta lektioner.
Du deltar aktivt under hela lektioner.
Du deltar mycket aktivt och målinriktat under hela lektionerna.

Simmkunighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Simmning
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Danser och träningsprogram till musik
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm. Du deltar och visar viss taktkänsla och har förståelse för dansernas steg och rörelser.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Du deltar och visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm. Du deltar aktivt och visar mycket utvecklad och god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera, sätta mål och reflektera över aktivitet/träning.
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du har satt upp mål för och lämnat in planering för någon aktivitet. Du har genomfört aktiviteten.
Du har satt upp tydliga mål för och lämnat in planering för någon aktivitet. Du har även genomfört aktiviteten. Kan föra enklare anteckningar om träning ex. träningsdagbok.
Du har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in planering för en aktivitet. Du har även genomfört planeringen. Du har även fört anteckningar över egna insatser ex. träningsdagbok.
Utvärdera
Du har inte deltagit i diskussion eller gjort de uppgifter som krävs och därför inte visat kunskap om sambandet mellan mat, motion och hälsa.
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika aktiviteter. Du har varit med och utvärderat aktiviteter muntligt och skriftligt. Du kan resonera om hur t ex kost kan påverka den egna hälsan.
Du kan relativt väl samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan.Du har utvärderat aktiviteter muntligt och skriftligt och kan dra egna slutsatser. Du kan föra utvecklade resonemang om hur t ex kost kan påverka den egna hälsan.
Du kan på ett tydligt sätt samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan. Du har utvärderat aktiviteter muntligt och skriftligt och kan dra egna slutsatser. Du kan föra välutvecklade och underbyggda resonemang om hur t ex kost kan påverka den egna hälsan.

Friluftsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra friluftsaktiviteter
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med viss anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med relativt god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du kan några enkla karttecken och färger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du visar relativt god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på oika tecken, färgeroch väderstrecken.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du visar god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på oika tecken, färger och väderstrecken.

Säkerhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hantera nödsituationer
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskp under olika årstider
Förebygga skador
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du kan ge enkla beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel på tex varför man ska värma upp.
Du kan ge utvecklande beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel och förklara på ett utvecklat sätt tex varför man ska värma upp.
Du kan ge välutvecklande beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du ger konkreta exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt tex varför man ska värma upp.

Övriga mål

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utrustning/Ansvar
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans idrottsmatrial.
Deltar i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans idrottsmatrial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt utrustning. Ställer frågor och tar stort ansvar för skolans idrotts material.
Samarbete
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Säkerhet och hänsynstagande
Du har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Du visar till viss del hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada.
Du visar hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada.
Du visar god hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: