Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Teknik åk 4-6

Skapad 2013-10-23 14:21 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Teknik

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar

Nivå1
Nivå2
Nivå3
Nivå4
Beskriva, identifiera och analysera tekniska lösningar samt använda teknikområdets begrepp.
På väg mot kunskapskraven
Eleven kan **beskriva och ge exempel** på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion **och visar då på andra liknande lösningar**.
Hållfasthet - konstruktioner
På väg mot kunskapskraven
Eleven kan på ett **enkelt** sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett **utvecklat** sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett **välutvecklat** sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Nivå1
Nivå2
Nivå3
Nivå4
Utarbeta förslag till lösningar eller konstruktioner.
På väg mot kunskapskraven
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
På väg mot kunskapskraven
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **bidrar** till att processen leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **med någon bearbetning** leder processen framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **leder** processen framåt.
Dokumentation, skisser och modeller
På väg mot kunskapskraven
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till **viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Nivå1
Nivå2
Nivå3
Nivå4
Konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
På väg mot kunskapskraven
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Teknikutvecklingens drivkrafter och hur tekniken har förändrats över tid.
På väg mot kunskapskraven
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: