Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris NO 4-6

Skapad 2013-10-28 14:24 i Bodaskolan Älvkarleby
Ämnesmatris i NO år 4-6. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja.
Grundskola 4 – 5 Biologi Kemi Fysik

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i NO ska ge dig möjligheten att utveckla din förmåga att:

  • använda dina kunskaper i naturvetenskap för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om hälsa, energi, naturbruk, ekologisk hållbarhet, teknik, miljö och samhälle

  • göra observationer och undersökningar i NO

  • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.

Ämnesmatris NO 4-6

Ej Påbörjat
På väg
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Naturvetenskpaliga diskussioner
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, miljö, hälsa, samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker om energi, miljö, hälsa, samhälle, så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information i olika källor
Du kan söka naturvetenskapliginformation från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskapliginformation från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskapliginformation från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Planera undersökningar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till med att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar att arbeta utifrån.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar att arbeta utifrån.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på.
Vidareutveckla undersökningar
Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kropp och hälsa
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Ekologi
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Livets utveckling
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Kunskaper i fysik
Du har baskunskaper i fysik.
Du har goda kunskaper i fysik.
Du har mycket goda kunskaper i fysik.
Fysikaliska samband
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt.
Fysikens begrepp
Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Elektricitet, magnetism, rörelser, ljud och ljus.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Energi
Du kan ge exempel på och beskriva energikällor, energianvändning och isolering. Du beskriver på något sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på flera sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energi är oförstörbart.
Astronomi
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Kunskaper om materia
Du har baskunskaper om materia.
Du har goda kunskaper om materia.
Du har mycket goda kunskaper om materia.
Kemiska samband
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien på ett enkelt sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt.
Kemins begrepp
Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Luft och vatten
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: