👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 1-3

Skapad 2013-10-28 18:24 i Nyeds skola Karlstad
Grundskola 1 – 3 Teknik

Bedömningsmatris för år 1-3, som utgör ett steg på vägen mot Kunskapskravet för E-nivå i år 6.

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Tekniska saker**
Jag kan, med hjälp av någon, ge exempel på tekniska saker.
Jag kan ge exempel på någon enkel teknisk sak som jag känner till.
Jag kan ge exempel på enkla tekniska saker som jag känner till.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
**Bygga tekniska modeller**
Jag kan, med hjälp av någon, bygga tekniska saker.
Jag kan bygga någon väldigt enkel teknisk sak.
Jag kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
**Ge förslag som för arbetet framåt**
Jag kan, med hjälp av någon, ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan ibland ge något förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
**Göra skisser och bilder**
Jag kan, med hjälp av någon, göra skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag försöker göra egna enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Jag kan göra enkla skisser och bilder som visar hur jag ska arbeta.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
**Skillnader förr och nu**
Jag kan, med hjälp av någon, berätta hur någon teknisk sak har förändrats jämfört med förr i tiden.
Jag kan berätta hur någon vanlig teknisk sak har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Jag kan berätta hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.