👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris slöjd 4-6

Skapad 2013-10-28 19:54 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Slöjd-CÄ-gruppens (Kungsbacka Kommun) förslag till bedömningsmatris enligt kunskapskraven för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade 4 förmågor.

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Motivera utifrån några miljöaspekter
Ger enkla motiveringar till sina val
Ger utvecklade motiveringar till sina val
Ger välutvecklade motiveringar till sina val

3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om färg, form material och symboler.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå