👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturorienterande ämne

Skapad 2013-10-29 06:10 i Allerums skola Helsingborg
Ämnesplanering för NO åk 1 - 3
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Rubrik 1

Året runt i naturen
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters anpassningar till olika årstider.
Djurs och växters livscykler. NTA Fjärilars liv
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Djur och växter i närmiljön samt namn på några vanligt förekommande arter.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. NTA Jord

Ny rubrik

Kropp och hälsa
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. aspekt
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Ny rubrik

Kraft och rörelse
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. (NTA Jämföra och mäta, Balansera och väga)
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. (NTA Jämföra och mäta, Balansera och väga)

Ny rubrik

Material och ämnen i vår omgivning
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Ny aspekt
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. (Tippen)
Ny aspekt
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. (Tippen) Teknik
Ny aspekt
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning (NTA Förändring)
Ny aspekt
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Ny aspekt
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. (NTA Förändring)

Ny rubrik

Berättelser om natur och naturvetenskap
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Ny aspekt
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Ny aspekt
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. ( ex Man trodde att jorden var platt)
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Ny rubrik

Metoder och arbetssätt
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Ny aspekt
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. (Naturruta)
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. NTA Fjärilars liv Livscykler
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. (NTA Jord)
Ny aspekt
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar. NTA
Enkla naturvetenskapliga undersökningar. NTA
Enkla naturvetenskapliga undersökningar. NTA
Ny aspekt
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. NTA
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. NTA
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. NTA
NTA
Jämföra och mäta Fsk Balansera och väga
Fjärilars liv Fast eller flytande
Jord Förändringar