Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, år 1-3

Skapad 2013-11-02 15:05 i Nyeds skola Karlstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris för år 1-3, som utgör ett steg på vägen mot Kunskapskravet för E-nivå i år 6.

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Motorik, lekar och spel**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter både inomhus och utomhus.
Jag kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Jag försöker röra mig på ett sätt som passar det jag gör.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
**Takt och rytm**
Jag rör mig gärna till musik.
Jag kan röra mig till olika sorters musik.
Jag kan dansa och röra mig på ett enkelt sätt till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
**Simma**
Jag vill ha flythjälpmedel för att träna simtagen på mage.
Jag kan flyta korta stunder och även simma lite på mage utan flythjälpmedel. Jag vill ha flythjälp när jag tränar på ryggsim.
Jag kan flyta och simma utan flythjälpmedel, både på mage och på rygg.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
**Samtala om hälsa och egna upplevelser**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
**Aktiviteter i natur och utemiljö**
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa min klädsel till vädret.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder och platsen vi ska vara på.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder, plats och till allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
**Orientera sig**
Jag vet hur en karta är gjord och hur jag ska använda den.
Jag kan hitta inne i idrottshallen med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta i kända miljöer utomhus med hjälp av enkla kartor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
**Förebygga skador**
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för lekar och spel. Jag kan förlora.
Jag kan följa regler för lekar och spel samt visa hänsyn mot andra. Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
**Säkerhet och nödsituationer**
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: