👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsorienterande ämne

Skapad 2013-11-04 15:39 i Allerums skola Helsingborg
Ämnesplanering för SO åk 1 - 3
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Rubrik 1

Att leva tillsammans
Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. Astrid Lindgren tema kopplat med Sv
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
.Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Barntrafikskolan, tidig höst.

Att leva i närområdet

Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. (Allerums vandring, Astrid Lindgren tema, Skomakareungen)
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. (Helsingborgsvandring)
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. (samarbete med kyrkan)
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. (Studiebesök i kyrkan)
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. (Studiebesök i kyrkan)
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. De fem stora värlsdreligionerna, ev studiebesök eller besök av.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, t.ex mark, vatten och klimat.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, t.ex mark, vatten och klimat.
Yrken och verksamheter i närområdet.
Yrken och verksamheter i närområdet. (Allerums vandringen)

Att leva i världen

Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. .
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. Gamla testamentet (jul/påsk/sommaravslutning)
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. Nya testamentet (jul/påsk/sommaravslutning)
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. Islam och Judedom (jul/påsk/sommaravslutning)
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (Miljöarbete på skolan, miljö-matråd)
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (Miljöarbete på skolan miljö-matråd)
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. (Miljöarbete på skolan miljö-matråd)
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). FN-dagen
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). FN-dagen
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). FN-dagen
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. Olweus-, klass-, elev-, mat- och miljöråd
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. Olweus-, klass-, elev-, mat- och miljöråd
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs. Olweus-, klass-, elev-, mat- och miljöråd
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
(Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.)
Aktuella samhällsfrågor i olika medier
  • SO  1-3
Aktuella samhällsfrågor i olika medier
Aktuella samhällsfrågor i olika medier
Aktuella samhällsfrågor i olika medier

Att undersöka verkligheten

Årkurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.