Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsunderlag-Idrott och hälsa åk.1-3

Skapad 2013-11-21 14:39 i Marnässkolan Ludvika
Matrisen används vid utvecklingssamtal för bedömningen. Matrisen baseras på LGR 11 och ämnets centrala innehåll, övergripandemål och kunskapskrav.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Matrisen omfattar de arbetsområden som vi arbetar med under år 1-3.
De gröna området markerar var eleven befinner sig på för utvecklingsnivå idag. Om vissa fält inte är ifyllda kan det bero på att området ännu inte behandlats eller är under pågående process.

Nivå 4
.
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1
Rörelse
Förmåga att utföra grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja)
 • Idh
Du har god rörelseförmåga och anpassar dina rörelser mycket bra till aktiviteten. Du behärskar olika sammansatta grundformer och deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Du anpassar dina rörelser bra till aktiviteten. Du behärskar i huvudsak de grovmotoriska grundformerna och deltar i övningar och aktiviteter som tränar dessa.
Du anpassar dina rörelser ganska bra till aktiviteten. Du deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Du behöver fortsätta träna på grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja).
Rörelse
Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer
 • Idh
 • Idh
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar mycket bra till det du gör.
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar bra till det du gör.
Du deltar vid olika rörelseaktiviter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar ganska bra till det du gör.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Rörelse
Förmåga att anpassa sina rörelser till takt och rytm
 • Idh
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser mycket bra till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser bra till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du behöver träna på att röra dig i takt till musik.
Rörelse
Förmåga att röra sig i vatten genom att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge
 • Idh
 • Idh
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du deltar i lekar och rörelser i vatten och du kan flyta i mag- och ryggläge.
Du behöver fortsätta träna din vattenvana.
Hälsa och livsstil
Förmåga att samtala om den egna upplevelsen av lek, hälsa natur – och utevistelse
 • Idh
 • Idh
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett mycket utförligt sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett utförligt sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett kortfattat sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du har deltagit i för liten omfattning vid diskussioner för att bli bedömd och behöver vara mer aktv i samtal för att nå nivå 2.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning bra efter väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning ganska bra efter väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och försöker anpassa dig till väder och aktivitet.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö med allemansrätten som grund
 • Idh
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och visar på mycket god kunskap om allemansrätten såväl teoretiskt som praktiskt.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och anpassar dig ganska bra till allemansrättens regler.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö försöker anpassa dig till allemansrättens regler.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att orientera sig i närmiljö med enkla kartor
 • Idh
 • Idh
Du kan med god säkerhet hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan på ett ganska bra sätt hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan till viss del hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Säkerhet
Förmåga att delta på ett säkert sätt och visa hänsyn vid lek, spel och idrotter
 • Idh
 • Idh  1-3
Du visar mycket god hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar viss hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Nivå 4
.
Nivå 3
Nivå 2
.
Nivå 1
Samarbete
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna. .
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: