Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2013-11-26 18:54 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Grundmatris - lättare språk
Grundskola 7 – 9 Geografi

Förmågor:
GE1 - analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen GE2 - undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av världen GE3 - analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier , metoder, tekniker, kartor och andra källor GE4 - värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling

F
E
C
A
Samspel männsika, samhälle och natur
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Geografiska begrepp
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Geografiska mönster för varor och tjänster
- produktion - konsumtion - handel - kommunikation
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Klimatförändringar och deras konsekvenser
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan diskutera på ett enkelt sätt varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt varför det blir klimatförändringar och hur det påverkar människan, samhället och miljön i världen.
Undersöka omvärlden
Använda: - kartor - geografiska källor - teorier - metoder - tekniker
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Fältstudier
Använda: - kartor - vertyg
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Namngeografi
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du har baskunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i världsdelarna. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
- ekologiska - ekonomiska - sociala
Uppfyller inte lägsta kravet för E-nivå
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. du ger enkla förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. du ger utvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. du ger välutvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: