Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns omdömesmatris idrott 7-9

Skapad 2013-12-05 08:34 i Rödsleskolan Oskarshamn
Idrott i grundsärskolan åk 7-9
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris/kunskapskrav grundsärskolan åk 7-9

Markerad ruta visar vilka kunskaper som är uppnådda.

Rörelseförmåga

E
C
A
Sammansatta motoriska grundformer
Kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Simförmåga
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

E
C
A
Resonemang utifrån egna erfarenheter
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan föra välutvecklade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Ord, begrepp och symboler i resonemang
kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Skadeförebyggande
kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelse

E
C
A
Friluftsliv
kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidra till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
kan på delvis fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidra till att anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidra till att anpassar aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Orientering
Bidrar till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Orienterar sig med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Orienterar sig med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Nödsituationer
Medverkar i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Beskriver på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Beskriver på ett väl fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: