👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap

Skapad 2013-12-08 20:09 i Bruksskolan Tierp
Betygskrav för år 6
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
F
E
C
A
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltidenoch gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltidenoch gör det med relativ god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltidenoch gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven kan i arbetet använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i arbetet använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i arbetet använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven för enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
Eleven för utvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Eleven för välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven för enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Eleven för utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Eleven för välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven kan jämföra varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan jämföra varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan jämföra varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven når ej kunskapskraven.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.