Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Musik åk 6

Skapad 2013-12-17 09:37 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Grundskola 6 Musik

Här ser du kursplanens kunskapskrav för åk 6

Spela och sjunga - i olika musikaliska former och genrer
Ny nivå
F
E
C
A
Delta i gemensam sång
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskaps kraven
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela melodi
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Spela basstämma
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Spela slagverk
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjera
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå de lägsta kunskapskraven.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Ny nivå
F
E
C
A
Skapa Musik
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Ny nivå
F
E
C
A
Upplevelser och påverkan av musik
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Denna aspekt har ej bedömts och/eller utgör inte något bedömningsunderlag för aktuell period
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: