Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2014-01-08 11:07 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik
Ny nivå
beträffande tal och talens beteckningar
Kan räkna till 20 fram och tillbaka.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan räkna från 0-100, vet hur talen skrivs och vad som kommer före och efter ett givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan jämföra och storleksordna tal upp till 100.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan med konkret material eller bild förklara värdet på siffrorna i ental och tiotal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstår och använder likhetstecken.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan jämna och udda tal (0-10).
Påbörjat
På god väg
Kan
Känna till begreppen större än/mindre än.
Påbörjat
På god väg
Kan
10-hopp (0-100).
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande räkning med positiva heltal

Ny nivå
Kan additionstabellerna upp till 10..
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan subtraktionstabellerna upp till 10.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande geometri

Ny nivå
Kunna namnge de geometriska figurerna: kvadrar, rektangel, cirkel och triangel.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande mätning

Ny nivå
Kan veckodagarna antal namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan hel- och halvtimme på klockan.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan mäta en sträcka med cm och m.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande volym

Ny nivå
Uppskatta, mäta och jämföra volym med enheterna dl och l.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande diagram

Ny nivå
Använda tabeller och stapeldiagram.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande mönster

Ny nivå
Upprepa mönster
Påbörjat
På god väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: