Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Idrott & Hälsa åk 1 2013-2014

Skapad 2014-01-08 14:50 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Eleven ska i ämnet idrott och hälsa utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv. Eleven ska utveckla förståelse för hur den fysiska förmågan påverkar hälsan genom livet. Genom undervisningen ska eleven utveckla sin samarbetsförmåga och och respekt för andra. Kunskaper om risker och säkerhetsfaktiorer i samband med fysiska aktiviteter är förmågor som eleven ska tillägna sig.
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Utvecklingsmatris i idrott & hälsa

Ny nivå
Bedömningen avser
Kunskapskrav
På väg att nå kunskapskravet
Klarar kunskapskravet
Klarar gott och väl kunskapskravet
Dans & rörelse till musik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Kunna delta och utföra enkla danser och rörelser.
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser med kontroll till musik.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Känna till vad allemansrätten är och kunna anpassa sig efter denna i uteaktiviteter. Ha kännedom om hur man klär sig vid olika aktiviteter.
Jag har viss kännedom om allemansrätten. Jag behöver öva på att anpassa mig efter den och förstå hur man klär sig vid olika aktiviteter.
Jag känner till allemansrätten och kan anpassa mig efter den. Jag vet hur man klär sig vid olika aktiviteter.
Jag känner till allemansrätten och kan med god säkerhet anpassa mig efter den. Jag har god kännedom om hur man bör klä sig vid olika aktiviteter.
Idrott och lek
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Delta i olika rörelseaktiviteter och kunna anpassa rörelser till olika aktiviteter.
Jag behöver utveckla min förmåga att delta i olika aktiviteter och träna på att anpassa mina rörelser till aktiviteten.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och anpassar mina rörelser väl till aktiviteterna.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
Kunna utföra olika grovmotoriska grundformer. Tex springa, klättra, hoppa, krypa.
Jag behöver öva de motoriska grundformerna.
Jag kan utföra olika motoriska grundformer.
Jag har god kroppskontroll gällande motorisk träning.
Regler
 • Gr lgr11
Förstå regler i lekar och spel och följa dem.
Jag kan med stöd följa uppsatta regler i lekar och spel.
Jag känner till och förstår regler i lekar och spel och följer dem oftast.
Jag känner till och förstår regler i olika lekar och spel och följer dem konsekvent.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: