Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Lgr11

Skapad 2014-01-16 19:11 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Bedömningsmatris
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Tyska – Bedömningsmatris Lgr11

HÖRFÖRSTÅELSE OCH LÄSFÖRSTÅELSE

FÖRBÄTTRA
Nivå E
Nivå C
Nivå A
HÖRFÖRSTÅELSE
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Jag kan delvis förstå innehållet i tydligt talat, enkelt språk i måttligt lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSFÖRSTÅELSE
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Jag kan delvis förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
REDOGÖRA OCH KOMMENTERA
Jag behöver träna mer på hör- och läsförståelse så att jag i enkel form kan redogöra för och kommentera innehållet.
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Jag visar min hör och läsförståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
AGERA
Agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att knapphändigt agera utifrån budskap och instruktioner.
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min hör- och läsförståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
STRATEGIER
Använda språkliga strategier för att förstå talat och skrivet språk: ex. läsa rubriker, underrubriker, titta på bilder, läsa bildtexter, leta efter nyckelord, läsa innehållsförteckning,anteckna.
Jag behöver träna mer på att använda strategier som underlättar mitt lyssnande och min läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag välja och använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning.

SKRIVA, TALA OCH SAMTALA

FÖRBÄTTRA
Nivå E
Nivå C
Nivå A
SKRIVA
Formulera sig och kommunicera i skrift: Röd tråd Textbindning Ordkunskap Stavning Grammatik: tempus, kongruens bestämd artikel adjektivändelse prepositioner ordföljd fasta uttryck
Jag behöver träna mer på att formulera mig och bearbeta mina arbeten. Jag behöver träna mer på att att uttrycka mig, lära mig fler ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar. t.ex. beskriva sig själv eller andra personer vad de gör och var de bor. Textbindningen är mycket enkel och grundläggande med: ”und”. Verbändelser och tempus är till viss del rätt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Textbindningen är mycket enkel och grundläggande med: ”und” oder ”später”. Verbändelser och tempus är ofta rätt. Verbens placering i perfekt är ibland rätt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Textbindningen är enkel med: ”aber”, ”weil”, "dann", "zum Beispiel". Verbändelser och tempus är oftast rätt. verbens placering i perfekt stämmer ofta.
TALA
Formulera sig och kommunicera i tal: se ovan "SKRIVA".
Jag behöver träna mer på att formulera mig enkelt och begripligt. Jag behöver träna och lära mig fler ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar. se ovan "SKRIVA".
I muntliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. se ovan "SKRIVA".
I muntliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. se ovan "SKRIVA".
PRODUCERA
Söka material och använda i egen produktion och interaktion.
Jag behöver hjälp att välja bland texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier samt att använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja bland texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion
Jag kan välja bland texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
SAMTALA
Inleda och avsluta samtal, Artighetsfraser, Tilltalsord, Fasta uttryck, Förstärka samarbetet och se till att samtalet utvecklar sig i rätt riktning.
Jag behöver träna mer på att att uttrycka mig, lära mig fler ord, fraser och meningar så jag kan formulera enkla fraser som leder till korta samtal.
I muntlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
INTONATION OCH UTTAL
Rätt uttal av ei, ie, ü, sch, v-f Intonation - satsmelodien låter som tyska
Uttalet kan störa begripligheten något.
Mestadels fungerande uttal
Fungerande uttal och intonation; relativt bra uttal av svårare ord.
Bra uttal av svåra ord; uttal och intonationen låter relativt naturligt
BEARBETA OCH FÖRBÄTTRA
Jag behöver hjälp för att förtydliga och variera min kommunikation.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
STRATEGIER FÖR SAMTALA
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd: ex. omformuleringar, frågor och förklaringar
När jag råkar ut för språkliga hinder eller problem väljer jag svenska ord.
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
RREFLEKTION
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
Jag kommenterar någon företeelse i något sammanhang och område där språket används, men har svårt för att göra någon enkel jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: