Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågorna i slöjdämnet

Skapad 2014-01-26 20:14 i Himlaskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Idéutveckling, genomförande, värdering av arbetet.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idéutveckling
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Överväganden
Att välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet med hänsyn till kvalitet- och miljöaspekter, på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du gör enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklande motiveringar till val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till val utifrån syftet med arbetet.
Framställning
Tillverka föremål på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar framställningen av ett enkelt föremål men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett väl utvecklat och genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
Framställning
Följa olika slags beskrivningar och instruktioner.
Du struntar ibland i instruktioner därför att du inte kan, orkar eller förstår. Läraren får tala om varje moment du ska göra.
Du arbetar efter instruktioner och försöker att få det "rätt", snyggt eller så att det överensstämmer med dina idéer.
Med stöd av lärarens instruktioner framställer du föremålet på egen hand. Du tycker inte att det är klart förrän det är avslutat och klart överallt.
Du framställer föremål självständigt med hjälp av beskrivningar och/eller andra slags instruktioner som du själv sökt upp.
Framställning
Använda redskap och verktyg, på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap och maskiner.
Du vet ungefär hur du ska använda verktyg, inställningar på maskiner mm men behöver ofta påminnas av kompisar eller läraren. Du använder redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du har lärt dig att använda de redskap och maskiner vi gått igenom och kan visa kompisar eller läraren hur man gör. Du använder redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du har lärt dig att använda de redskap och maskiner vi gått igenom på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet. Du visar intresse för att vilja förbättra din teknik.
Framställning
Använda material och hantverkstekniker på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda material och hantverkstekniker.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Värdering
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på en årskursanpassad nivå.
Trots stöd beskriver du din arbetesinsats med ord som att det gick bra/dåligt för att jag gjorde rätt/fel. Det blev fult/snyggt.
Du ger enkla omdömen. Du beskriver din arbetsinsats med hjälp av stöd och försöker att förklara varför slöjdföremålet blev som det blev.
Du ger utvecklade omdömen. Du beskriver din arbetsinsats på egen hand och kan förklara varför slöjdföremålet blev som det blev. Du berättar hur du skulle gjort annorlunda eller ger förslag på alternativa lösningar.
Du ger välutvecklade omdömen. Du förstår hur din arbetsinsats påverkat slöjdföremålets resultat vad gäller färg, form, material, funktion. Du berättar om de val och omval som gjorts under arbetets gång.
Värdering
Använda slöjdspecifika begrepp, på årskursanpassad nivå.
Du använder enstaka ord och begrepp
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Tolka estetiska och kulturella uttryck
Resonera kring: estetiska uttryck och kulturella uttryck, på årskursanpassad nivå.
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Du kan se att föremål uttrycker olika saker men behöver hjälp att plocka fram det.
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Du kan tolka slöjdföremåls uttryck på egen hand och då ta upp vad symboler, färg, form och material uttrycker.
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. Du tolkar slöjdföremåls uttryck och kopplar till exempel symboler, färg, form och material till kunskap du samlat på dig från olika håll. Som till exempel: Det ser inte bara gammalt ut - det tillhör en viss tidsepok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: