Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, år 1-3

Skapad 2014-02-24 11:53 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Bild

Bedömningsmatris för år 1-3, som utgör ett steg på vägen mot Kunskapskravet för E-nivå i år 6.

>>>
>>>
I slutet av år 3
Betyget E i slutet av år 6
**Skapa berättande bilder**
Jag kan, med hjälp av någon, skapa bilder som berättar något. Tex. Du kan rita bilder som visar " här är en bild på min hund, den leker med en boll"
Jag kan oftast skapa bilder som berättar något, men behöver ibland hjälp med förslag.
Jag kan själv skapa bilder som berättar något. Tex. Du kan rita bilder som visar att " Man får åka max två personer samtidigt i linbanan" " Här springer vi inte"
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
**Skapa bilder med hjälp av olika tekniker, verktyg och material**
Jag behöver någon som visar mig olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder. Följande tekniker, verktyg och material har jag prövat på. Måla vattenfärg med pensel och svamp Måla med oljepastellkrita och vattenfärg ihop Klippa och klistra ur tidningar och kartong. Göra modeller av lera Blanda färger med vattenfärg
Jag kan oftast själv välja ut och använda några vanliga, tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Jag kan själv använda några olika tekniker, verktyg och material målning: vattenfärg, oljepastell, vaxkritor modellering: lera och gips teckning: blyerts, kol konstruktion: tandpetare, naturmaterial, kartong Collage: tindingsurklipp och lim Digitalteknik: Jag kan fotografera och överföra bilder med hjälp av digitala verktyg.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt
**Undersöka och visa olika ämnesområden med bilder**
Jag kan med hjälp av någon, skapa bilder på olika sätt utifrån ett innehåll. Ex. Jag kan visa och undersöka ett ämne med bilder tex rita upp 3 + 3 äpplen för att ta reda på hur många de blir tillsammans.
Jag kan oftast själv skapa bilder på olika sätt utifrån ett innehåll, men behöver ibland hjälp med förslag.
Jag kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder som berättar om ett ämne tex en bild som visar hur man gjorde upp eld eller hur man jagade på stenåldern. Jag har prövat på att ge kamratrespons på andras bilder. Jag har prövat på att få kamratrespons på mina egna bilder.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
**Analysera uttryck, innehåll och funktioner i bilder från förr och nu**
Jag kan, med stöd tex med hjälp av frågor, om vad en bild föreställer och eller vilka känslor den visar,berätta om bilder från förr och nu. Ex. Egna bilder kamratbilder, tidningsbilder, kända konstverk, hällristnigar, broschyrer, Bilder i läroböcker, Bilder från internet
Jag kan oftast själv berätta om bilder från förr och nu, men behöver ibland stöd.
Jag kan på ett enkelt sätt själv berätta om bilder från förr och nu. Ex. informativa bilder i läroböcker internet broschyrer
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: