👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 4-6

Skapad 2014-03-03 15:31 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i Biologi, kemi och fysik i slutet av åk 6.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi
Samtala och diskutera
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som till viss del för samtalen framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologi
Biologiska sammanhang & begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Jag har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med ganska så god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologi
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
.I utvecklade och relativt väl motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl motiverade resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan jag relatera till några samband i människokroppen.
Biologi
Beroende av och påverkan på naturen
Jag kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Jag kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Biologi
Livets utveckling
Jag berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kemi
Samtala och diskutera
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemi
Kemiska sammanhang
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Kemi
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl motiverade samtal om ex. mat, bränslen, kemikalier kan jag relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Fysik
Samtala och diskutera
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Fysik
Fysikaliska fenomen & begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och rörelser, kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och rörelser kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och rörelser kan jag relatera till några fysikaliska samband.
Fysik
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om, ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
Fysik
Energins källor, användning, flöde
Jag kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Fysik
Himlakroppars rörelse
Jag beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
NO gemensamt
Undersökningar,
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
NO gemensamt
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Jag kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
No gemensamt
Använda utrustning
Jag använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert och lämpligt sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert, lämpligt och effektivt sätt.
No gemensamt
Dokumentera undersökningar
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
No gemensamt
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
NO gemensamt
Söka information
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Använda information & anpassa framställning med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
NO gemensamt
Upptäckter
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.