👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4-6

Skapad 2014-03-03 15:41 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i Historia i slutet av åk 6.
Grundskola 4 – 6 Historia

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Jag visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Resonemang kring utvecklingslinjerna
Jag motiverar mitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag motiverar mitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag motiverar mitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Tolka och visa på spår
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Resonemang kring likheter och skillnader
Jag kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källmaterial
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Källors användbarhet.
Jag för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.