Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Elevvärdering år 5 HT14

Skapad 2014-03-06 07:25 i 0 Byleskolan Täby
Bedömningsmall för läsåret 2013/14
Grundskola 4 Svenska
Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver olika slags texter, t ex berättelser, beskrivningar, instruktioner och argumenterande texter, där det är ganska tydligt vad du vill berätta.
Du skriver olika slags texter ( se första nivån för ex) där det är tydligt vad du vill berätta och där du till ganska stor del varierar ordval, meningsbyggnad och stämning från genre till genre.
Du skriver olika slags texter (se första nivån för ex) där det är mycket tydligt vad du vill berätta och där du ofta varierar ordval, meningsbyggnad och stämning från genre till genre.
Ny aspekt
* formulera sig och kommunicera i skrift
När du skriver berättande texter innehåller de vissa och enkla gestaltningar (t ex person och miljö) samt en enkel tydlig handling.
När du skriver berättande texter innehåller de fler och lite mer utvecklade gestaltningar (t ex person, miljö och stämning) samt en liter mer utvecklad tydlig handling (t ex tillbakablickar).
När du skriver berättande texter innehåller är de rika med utvecklade gestaltningar (t ex person, miljö, stämning och relationer) samt en utvecklad mycket tydlig handling (t ex tillbakablickar och parallelhandling).
Ny aspekt
* formulera sig och kommunicera i skrift
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du förbättrar detaljer (enstaka ord och meningar) i dina texter utifrån respons.
Om det förbättrar texten skriver du om delar i dina texter utifrån respons.
Du förbättrar helheten och detaljer i dina texter utifrån respons.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar de ord rätt som du använder oftast. Du håller dig till de ord du är säker på.
Du stavar de flesta ord rätt som du använder. Du vågar ibland använda lite mer avan-cerade ord och stavar dem ganska ofta rätt.
Du stavar väldigt sällan fel på ord du använder. Du vågar ofta använda lite mer avan-cerade ord och stavar dem oftast rätt.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder ganska ofta skiljetecken rätt och följer ganska ofta regler och ibland tips om meningsbyggnad, repliker, styckeindel-ning mm...
Du använder ofta skiljetecken rätt och följer ofta regler och ganska ofta tips om meningsbyggnad, repliker, styckeindel-ning mm...
Du använder nästan alltid skiljetecken rätt och följer mycket ofta regler och ofta tips om menings-byggnad, repliker, styckeindel-ning mm...
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du deltar ganska ofta i samtal om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du deltar ofta i samtal om bekanta ämnen och ganska ofta om nya ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som för samtalet framåt. Du kan ganska ofta motivera dina åsikter.
Du deltar ofta i samtal om bekanta ämnen och ganska ofta om nya ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter som för samtalet framåt. Du kan ofta motivera dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför enkla redogörelser där du ibland lyckas med att anpassa val av ord, innehåll, tempo och känsla till mottagaren och den stämning som önskas.
Du förbereder och genomför lite mer avancerade redogörelser där du ganska ofta lyckas med att anpassa val av ord, innehåll, tempo och känsla till mottagaren och den stämning som önskas.
Du förbereder väl och genomför avancerade redogörelser där du ofta lyckas med att anpassa val av ord, innehåll, tempo och känsla till mottagaren och den stämning som önskas.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter för din åldersgrupp tyst med flyt. Ögat ligger ibland före det du läser så att du är beredd på det ord som kommer.
Du läser olika texter för din åldersgrupp högt med inlevelse och flyt. Du vänder blad före du läst klart en sida. Du varierar ofta din röst och ditt tempo till handlingen vid högläsning.
Du läser olika texter för din åldersgrupp högt med inlevelse och mycket bra flyt. Du hinner se hur en replik ska sägas innan du läser den. Du varierar nästan alltid din röst och ditt tempo till handlingen.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör enkla sammanfatt-ningar av det du läst. Du kan dra enkla slutsatser och dra enkla paralleller till dig själv och andra böcker.
Du gör lite mer omfattande sammanfatt-ningar av det du läst. Du kan dra lite längre slutsatser och dra paralleller till dig själv och andra böcker.
Du gör omfattande sammanfatt-ningar av det du läst. Du kan dra avancerade slutsatser och du kan med exempel på händelser i skönlitterär text förklara varför något sker senare i berättelsen.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställ-er information som det mesta är relevant för arbetet. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur säkra olika källor är.
Du söker, väljer ut och sammanställ-er information som är relevant för arbetet. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur säkra olika källor är och varför.
Du söker, väljer ut och sammanställ-er information som är mycket relevant för arbetet. Du kan på ett utförligt sätt förklara hur säkra olika källor är och varför samt jämföra källornas trovärdighet och nytta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: