Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 - Syror och baser / Salter

Skapad 2014-03-06 12:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Kemi

Söka, samtala,ta ställning & se konsekvenser

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I dina diskussioner och samtal ställer du frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Laborera & Laborationsrapporter

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Frågeställningar & planeringar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, slutsatser, modeller & teorier
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Resultat, rimlighet och förbättringar
Du ger förslag på en allmän förbättring av undersökningsmetoden.
Du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring av undersökningsmetoden.
Du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring av undersökningsmetoden och förklarar varför den kan ge ett mer tillförlitligt resultat.

Beskriva, förklara & resonera

Betyg E - åk 7
Betyg C - åk 7
Betyg A - åk 7
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och genom att beskriva dina kunskaper med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband inom det beskrivna med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara och visa på samband med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen och i kroppen.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på enkelt identifierbara samband.
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på mer komplexa samband.
Du beskriver hur några kemikalier används i vardagen och visar då på mycket komplexa samband.
Upptäckter och deras betydelse
Du berättar vilken upptäckt det handlar om. Du ger ett exempel på vad upptäckten betytt för oss människor som lever idag.
Du förklarar upptäckten. Du fortsätter att berätta vad upptäckten har lett till för oss människor som lever idag. Du tar din tanken vidare i ett nytt led.
Du berättar vidare om upptäcktens betydelse i två led. Du berättar också om en helt annan betydelse och för också de tankarna vidare i två led. Du visar att upptäckten har haft betydelse för många olika människor som lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: