Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andersbergsskolan exempelmatris

Skapad 2014-03-18 15:48 i Andersbergsskolan Halmstad
Matrisgruppens förslag på hur en matris ska se ut.
Grundskola 1 – 5

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under höstterminen i år 5.

Taluppfattning

Till läsaren: Här kopplar vi från syftestexten.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Här kopplar vi centrals innehåll och kunskapskrav
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du behöver med hjälp av konkret material bli säker på positionssystemet.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.

De fyra räknesätten

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du behöver träna mer för att bli säker på att räkna även med större tal. Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10. Du behöver befästa multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du har inga som helst svårigheter med att räkna med de fyra räknesätten.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du behöver hjälp att hitta "räkneord" i textuppgifter så du förstår hur du ska räkna. Du behöver bli tydligare på att visa hur du räknar Försök komma ihåg att fundera över om svaret är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.

Geometri

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder. Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du behöver träna aktivt på att jämföra längder. Du behöver öva på att mäta med olika hjälpmedel. Träna på att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter.
Du ska kunna uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater
 • Ma  4-6
Du är osäker på att uppskatta och kan med hjälp räkna ut areor.
Du behöver visualisera areor med konkret material. Du behöver också träna mer på att räkna ut areor, det är ett ytmått och räknas ut som längden*bredden.
Du kan uppskatta och räkna ut areor på rektanglar och kvadrater.
Du är säker på att uppskatta och räkna ut areor samt använda rätt enhet. Du kan även med viss hjälp konstruera och räkna ut areor på kombinerade figurer, ex. två sammansatta rektanglar.
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning
 • Ma  4-6
Du kan med hjälp förstora och förminska enkla figurer, du förstår att skala visar hur stor förstoringen eller förminskningen är.
Du behöver befästa begreppet skala, den talar om hur mycket större eller mindre något är. Du behöver träna på fler uppgifter och hitta en strategi för att komma ihåg hur det fungerar.
Du förstår och kan använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
Du har goda kunskaper om skala och kan konstruera egna ritningar och uppgifter.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva decimaltal. Du kan med viss hjälp addera och subtrahera decimaltal.
Du behöver bli säker på olika siffrors värde och decimaltecknets innebörd, då blir det lättare att storleksordna talen och få förståelse för hur du ska räkna addition och subtraktion med decimaltal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal. Du kan göra enkla uträkningar i flera steg.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram samt kunna räkna ut medelvärde
 • Ma  4-6
Du kan läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du behöver träna mer på att läsa av och konstruera tabeller och diagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram med viss hjälp.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.
Vikt och volym
Du ska kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
 • Ma  4-6
Du känner till vikt- och volymenheter, du är osäker på att växla mellan enheterna.
Du behöver bli mer medveten om olika vikt- och volymenheter. Se på förpackningar ni har hemma, fundera över varför man använder vikt- eller volymenheter. Baka gärna! Ju mer du jobbar med detta desto säkrare kommer du känna dig när du ska växla mellan enheterna.
Du känner dig ganska säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
Du känner dig säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter. Du kan arbeta med lite klurigare uppgifter som kräver att du tänker i flera olika steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: