Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för Idrott

Skapad 2014-03-20 09:42 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Rörelse

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
Lekar och spel
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar hantera med och motgångar.
Jag kan hantera med - och motgångar.
Motorik
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformer t.ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärska olika motoriska sammansatta grundformer.
Rytm och dans
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelse till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm

Hälsa och livsstil

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
Ny aspekt
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan förklara hur jag ska äta och röra mig på mig för att få en hälsosam livsstil.
Hälsa
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

ÅK 1
ÅK 2
ÅK 3
Friluftsliv och utevistelse
Jag deltar aktivt i ute verksamhet i min närmiljö.
Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn i naturen och följer regler för säkerhet vid natur - och utevistelse.
Ny aspekt
Jag visar hänsyn och sätter säkerheten först i lekar och spel vid utevistelse.
Orientering
Jag kan hantera enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecken och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Vattenvana
Jag kan flyta och simma på mage och rygg.
Ny aspekt
Hanterar nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: