👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris musik åk 4-6 VT 2020

Skapad 2014-04-03 14:51 i Falun
Bedömningsmatris utifrån kunskapskraven för år 6, uppdelad i avgränsade områden.
Grundskola 4 – 6 Musik

Förmåga

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Jag behöver stöd för att delta i gemensam sång och i någon mån följa rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Jag behöver stöd för att kunna spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Jag kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Jag kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Jag kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Melodispel
Jag behöver stöd för att kunna spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Jag kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Jag kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Jag kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Ackordspel
Jag behöver stöd för att kunna bidra till ackompanjemang på ett ackordsinstrument med några ackord.
Jag kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Basspel
Jag behöver stöd för att kunna spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Jag kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Jag kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Jag kan spela en enkel anpassad basstämma.
Musikaliskt uttryck
Jag behöver stöd för att i viss mån kunna sjunga eller spela med timing.
Jag sjunger eller spelar i viss mån med timing.
Jag sjunger eller spelar med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar med god timing och med passande karaktär.
Musikskapande
Jag behöver stöd för att kunna bidra till att skapa musik utifrån egna musikaliska idéer genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Jag kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Jag kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande fungerande komposition.
Jag kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande fungerande komposition.
Praktiskt reflekterande
Jag behöver stöd för att kunna föra resonemang om mitt och andras musicerande.
Jag kan föra enkla resonemang om mitt och andras mucicerande.
Jag kan föra utvecklade resonemang om mitt och andras mucicerande.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om mitt och andras mucicerande.
Musiklyssnande och musiklära
Jag behöver stöd för att med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musiklyssnande och musikhistoria
Jag behöver stöld för att med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Resonemang om musik
Jag behöver stöd för att på ett enkelt sätt uttrycka mig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.