Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i engelska år 6 2017/2018

Skapad 2014-04-08 15:50 i Furulunds skola Partille
I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (det nationella provet) i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (de nationella provet) i engelska för elever i åk 6. Provet består av fyra delar och resultatet i matrisen presenteras enligt följande:
Delprov A: Muntlig interaktion Delprov B: Läsförståelse och hörförståelse Delprov C: Skriftlig framställning Sammantaget provbetyg

Ämnesprovet är en del av bedömningsunderlaget vid betygssättningen.

Nationella proven i engelska åk 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala och samtala. - formulera sig och kommunicera i tal.
Delprov B1+ B2
Läsa och förstå. - förstå och tolka innehållet i olika slags texter Lyssna och förstå. -förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Skriva en egen text utifrån en given uppgift.
Sammantaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: