Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning om författare och bok.

Skapad 2014-04-08 21:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska

Du ska redovisa den litterära text du har läst, utifrån rubrikerna:
Presentation om den författare som du har valt att arbeta med.
Tydlig och lättförståelig sammanfattning av texten.
Beskrivning av miljön.
Bokens tema/budskap.
Eget omdöme med motivering.
Hjälpmedel.
Förberedd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Författarpresentation
Presentationen är kortfattad och innehållsmässigt tunn.
Du gör en enkel presentation med viss koppling till det historiska sammanhang som författaren levde i.
Du gör en genomarbetad presentation med viss koppling till det historiska sammanhang som författaren levde i.
Du gör en utvecklad och väl genomarbetad presentation med klar koppling till det historiska sammanhang som författaren levde i.
Sammanfattning
Du gör en kortfattad och enkel sammanfattning, som inte tydliggör miljö, tid eller orsakssamband.
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning Koppling till tid och orsak.
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar. Relativt god koppling till tid och orsak.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar. God koppling till tid och orsak.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tema/budskap
Inget eller oklart resonemang om bokens tema/budskap
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap/tema
Utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Välutvecklat och väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap
Förberedd
Oförberedd
Förberedd
Väl förberedd
Mycket väl förberedd
Läsförståelse
Bristande läsförståelse
Grundläggande läsförståelse
God läsförståelse
Mycket god läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: