Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för att skriva deckare

Skapad 2014-04-23 08:52 i Tullbroskolan Falkenberg
Tullbroområdet Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Händelseförlopp
Texten har ett händelseförlopp Det är ganska tydligt att det är en deckarhistoria som berättas
Texten har ett händelseförlopp och det är tydligt att det är en deckarhistoria som berättas. Här finns några typiska kännetecken för en deckare
Texten har ett tydligt händelseförlopp. Här finns flera typiska drag från en deckare. Tankegångar finns som kan följas.
Texten har ett tydligt händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt. Här finns många typiska deckaringredienser
Styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Texten innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Tempus
Enstaka fel i tempusanvändningen men stör inte läsningen.
Tempusanvändningen fungerar.
Behärskar tempusväxlingar och använder dessa på ett medvetet sätt för att höja textens kvalitet.
Meningsbyggnad
Texten har en enkel meningsbyggnad. Texten innehåller sambandsord med upprepning
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats & bisats).
Texten har meningsbyggnad som ger flyt i texten. Texten innehåller sambandsord med variation. Dialogerna är i stort sett korrekta
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet. Sambandsorden fungerar i sitt sammanhang och varieras. Dialogerna är korrekta och är viktiga för att föra handlingen framåt.
Ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd. Texten har försök till miljöbeskrivning Här finns försök till person-beskrivningar.
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd. Texten har en miljöbeskrivning med viss variation av sinnesintryck Här finns person-beskrivningar som levandegör dina huvudpersoner.
Texten innehåller ett varierat ordförråd. Texten innehåller målande miljöbeskrivningar med flera sinnesintryck. Här finns målande person-beskrivningar som levandegör dina huvudpersoner.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhand. Här finns flera målande miljöbeskrivningar Här finns flera målande person-beskrivningar som levandegör dina huvudpersoner. Både inre och yttre egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: