Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6 lå 13-14

Skapad 2014-04-30 14:12 i Sjöfruskolan Umeå
Vi har under läsåret jobbat med bland annat olika material och tekniker som färglära, teckna med högra hjärnhalvan och figurteckning. Övat i att göra egna val av tekniker och redskap vid fria bilduppgifter och framställa och samtala om bilder med olika syften. Under höstterminen jobbade vi en hel del med mönster och symboler, med att redigera fotografier, med schabloner och tryck. Framöver ska vi bl a jobba med olika konstnärer och deras verk och tekniker samt att skapa djup i bilder med hjälp av skuggning och enpunktsperspektiv.
Grundskola 4 – 6 Bild

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Nivå 1
Nivå 2
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap på ett enkelt sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och utvecklat sätt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder.
Du arbetar enligt instruktioner med hjälp av handledning.
Du arbetar självständigt enligt instruktioner och bearbetar dina bilder.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder som du presenterar med hjälp av bilder på ett enkelt sätt.
Du undersöker olika ämnesområden som du presenterar med hjälp av bilder på ett utvecklat sätt.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete till viss del.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett utvecklat sätt.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett enkelt sätt.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: