👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2014-05-07 15:56 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Musik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Jag försöker sjunga med i sångerna.
Jag sjunger med i sångerna.
Jag sjunger med i sångerna och deltar i de olika röstövningarna.
Jag deltar aktivt i sånger och röstövningar. Jag försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Jag provar på att spela på olika instrument.
Jag tränar att spela på olika instrument och jag gör mitt bästa utifrån instruktionerna.
Jag förstår instruktioner och Jag spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Jag kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument. Jag kan även lyssna på mitt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Jag försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och beskriva det med egna ord.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Musikskapande
Jag hittar idéer kring en text eller en bild.
Jag försöker att hitta ljud, spel eller sångidéer till en text eller en bild.
Jag försöker omsätta mina eller andras ídeer med hjälp av ljud, sång, spel eller rörelse.
Jag försöker tillsammans med andra omsätta våra musikaliska idéer med hjälp av ljud, sång, spel el rörelser och använda dej av musiktermer, ”musikspråket”.
Rörelse/Dans
Jag deltar ibland i dans och rörelse.
Jag tar till mig instruktioner och försöker delta i dans och rörelse.
Jag deltar aktivt i angiven dans och rörelse.
Jag deltar aktivt i dans och rörelse och jag kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Jag lyssnar och tar till mig olika musiktermer.
Jag förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda mig av dessa i olika musiksammanhang
Jag förstår de musiktermerna vi tagit upp och jag använder mig av dem. Jag känner till de vanligaste instrumenten.
Jag förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Jag vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Jag försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Jag deltar i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Jag deltar aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Jag kommer även med egna idéer.
Jag deltar aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Jag kommer också med egna idéer och visar på ansvar i mitt samarbete med andra.