Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny Bedömningsmatris för engelska åk 3-6

Skapad 2014-06-13 13:09 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Skogstorp Falkenberg
Grundskola 3 – 6 Engelska

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver med handledning enkla meningar.
Skriver enkla meningar, eller en enkel presentation. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old. My name is Lisa.
Skriver en enkel sammanhängande text, tex en berättelse eller presentation. Ex: The, happy dog is three years old. He is black but he has got a white spot near his nose. He’s older than my dog.
Skriver en längre text med fler beskrivningar samt använder ett större ordförråd.
Formulerar och uttrycker egna åsikter.
Uttrycker med handledning egna åsikter
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Stavning
Skriver en text med enstaka rättstavade ord.
Skriver en text där huvuddelen av orden är rättstavade.
Skriver en text med god stavning.
Bearbeta text
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i helhet.
Tala
Samtala
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Muntlig framställning/berätta
Kan med handledning berätta med enkla meningar.
Berättar med enkla meningar.
Berättar sammanhängande.
Berättar sammanhängande med fler beskrivningar samt använder ett större ordförråd.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Kan med handledning uttrycka egna åsikter.
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Använder omformuleringar
Saknar omformuleringar
Kan använda enkla omformuleringar. Ex: trunks = swimming suit for boys
Använder omformuleringar som stöder budskapet. Ex: It’s raining hard.= It’s raining a lot.
Lyssna
Förstår enstaka ord och fraser. Kan med handledning förstå enkla texter och enkelt tal som framförs i lugnt tempo.
Kan förstå helheten i enkla texter och tal som framförs i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enkla texter och tal som framförs i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enkla texter och tal.
Instruktioner i tal
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsa
Instruktioner i skrift
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsförståelse
Förstår enstaka ord och fraser i enkla texter.
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: